ÆRØx Betingelser

Din adgang til og brug af ÆRØx udgør din accept til at være bundet af brugervilkårene samt privatlivspolitikken, som etablerer aftaleforholdet mellem dig og ÆRØx. Det er hermed også en betingelse for enhver form for brug af ÆRØx, at du accepterer at være bundet af brugervilkårene og privatlivspolitikken.

I tilknytning til disse brugervilkår gælder ÆRØxs´ privatlivspolitik for behandling af personoplysninger, og som er tilgængelig her.

For information om hvem der står bag ÆRØx, se OM ÆRØx her.

ÆRØx

ÆRØx er en online platform, der formidler kontakt mellem private borgere på Ærø, som siger ja til et fællesskab, hvor man kan få sine ressourcer i spil, både hvad angår ting, viden og erfaring. På ÆRØxs´ platform, kan man både få og dele oplysninger, om at reparere, dele, gi´ væk, sælge, købe og tips & tricks. Selve købs- og betalingsdelen ligger ikke i ÆRØx´ regi.

ÆRØx må kun anvendes:

 • Til deling af viden og erfraing, køb og salg, med det formål at agere grønnere i hverdagen, og dermed være med til at sænke Co2 forbruget, samt være med i bevægelsen på Ærø, der arbejder for ”Lokal cirkulær omstilling”.
 • Til deling af information og viden, mellem private personer, på et ikke-erhvervsmæssigt grundlag (salg af nye/brugte varer, der er købt eller produceret med videresalg for øje og som har til formål at skabe økonomisk vinding for privatpersoner, anses i denne sammenhæng for at have et erhvervsmæssigt sigte).
 • ÆRØx stiller den tekniske funktionalitet til rådighed, der formidler kontakten mellem borgere på Ærø, som både vil dele viden og erfaring, samt købe og sælge. ÆRØx bliver ikke part i det aftaleforhold, der måtte blive etableret mellem brugerne på ÆRØx og dermed accepterer du, at der ikke kan rejses nogen former for krav mod ÆRØx, i relation til de aftaler, som du indgår med andre brugere.
 • Brugerne af ÆRØx aftaler selv krav til deling eller prisen for de varer, som den ene bruger forpligter sig til at levere til den anden.

Brug af ÆRØx og brugsret

For at kunne oprette dig på ÆRØx, skal du være i stand til at indgå aftaler om den viden, erfaring eller om de varer, som du eventuelt vil byde på eller udbyde til salg. Det betyder, at du som minimum skal være 12 år og have ret til at disponere over egne midler.

Det er gratis at være deltager på ÆRØx.

Når du opretter en profil på ÆRØx, vil du blive bedt om at indsende visse personoplysninger. Disse oplysninger kan bl.a. omfatte dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Bemærk, at du er forpligtet til at sørge for, at disse oplysninger altid er korrekte og ajourførte.

Ved at oprette en profil på ÆRØx accepterer du, at:

 • være fyldt 12 år ved din oprettelse
 • bidrage med at sænke sit eget Co2-forbrug på Ærø, ved lokal cirkulær omstilling
 • du ikke vil anvende ÆRØx til erhvervsmæssigt brug eller i andet kommercielt formål
 • overholde brugervilkårene
 • overholde lokale regler og love inkl. love for adfærd online
 • indsendte brugeroplysninger er korrekte

Ved din accept af disse brugervilkår bevilliger ÆRØx, dig til enhver tid tilgængelige version og i overensstemmelse med brugervilkårene. Herved forstås, at din adgang og brug af ÆRØx er personlig og ingen andre må således benytte din bruger til at dele viden og erfaring, og/eller købe eller sælge varer via ÆRØx.

Oprettelse af opslag

Når du opretter et opslag på ÆRØx, vil du blive bedt om at indsende visse oplysninger om den information, det knowhow eller den vare, som du vil sælge. Disse oplysninger kan bl.a. omfatte pris, størrelse, billeder samt en beskrivelse af varen. Du skal være opmærksom på, at indholdet af dine opslag vil være enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med kommunikationen, skal ske i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som ÆRØxs´ regler i øvrigt, som beskrevet her i brugervilkårene.

ÆRØx har ret til alle oplysninger og alt materiale, som du uploader eller indsender til ÆRØx og dermed kan ÆRØx anvende alle oplysninger og materiale til at dele dine informationer og oplysninger, samt markedsføre dine varer på ÆRØx.

Ved at oprette et opslag accepterer du, at:

 • du vil dele din information og oplysninger eller sælge varen til den udbudte pris og ikke opfordre til “budkrig”
 • at du vil besvare alle henvendelser vedrørende opslaget, indenfor rimelig tid
 • opslaget opfylder de anprisninger og beskrivelser, som du har uploadet eller indsendt til ÆRØx
 • du har alle rettigheder, som er nødvendige til at uploade eller indsende det pågældende indhold
 • din oprettelse af opslaget ikke sker på et erhvervsmæssigt eller andet primært kommercielt grundlag med økonomisk vinding for øje
 • din oprettelse af opslaget bidrager til målet om at sænke Co2-forbruget på Ærø, ved lokal cirkulær omstilling
 • materialet eller de oplysninger, som du uploader eller indsender er rigtige og ikke udgør 1) en overtrædelse, et misbrug eller en krænkelse af nogen tredjeparts rettigheder, 2) rettigheder beskyttet fra offentlig omtale eller databeskyttelse, 3) eller som på anden vis vil resultere i brud på nogen gældende lov eller bestemmelse samt disse brugervilkår.

Indgåelse af aftaler

Ved deling af information, oplysninger samt køb og salg af varer finder aftalelovens regler anvendelse. Det betyder, at hvis du som køber afgiver et tilbud om at købe en vare, er dit tilbud overfor sælger bindende. Modsat vil din accept som sælger tilsvarende være bindende over for køber. Hvad enten du som køber eller sælger indgår aftaler via ÆRØx, er du dermed forpligtet til at udføre dine forpligtelser i overensstemmelse med den indgået aftale, herunder at gøre det som lovet i opslaget samt sælge, modtage betaling, samt overdrage det solgte til køber til den aftalte pris.

Ved at indgå aftaler om køb/salg af varer accepterer du, at:

 • at du vil sælge/købe varen til den aftalte pris eller anden form for enhed, herunder snarest muligt aftale tidspunkt for afhentning
 • at du som sælger vil oplyse øvrige tilbudsgivere om, at varen er blevet solgt, ex. ved snarest muligt at markere varen som solgt

Alle varer skal som udgangspunkt afhentes på sælgers bopælsadresse eller tilsvarende, ex. sælgers arbejdsplads.

Udvis respekt når du bruger ÆRØx

Når du bruger ÆRØx, skal du opføre dig ordentligt og respektere andre brugeres privatliv.

Du må derfor bl.a. ikke uploade eller indsende krænkende materiale eller oplysninger som overfor andre kan være ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt.

ÆRØx kan, men er ikke forpligtet hertil, gennemgå, overvåge eller fjerne materiale og oplysninger, som er uploadet eller indsendt af dig. ÆRØx forbeholder sig retten til – uden yderligere ansvar eller varsel – at slette opslag og indhold, som ÆRØx vurderer ikke overholder brugervilkårene.

ÆRØx opfordrer sine brugere til at anmelde krænkende materiale, m.v. samt produkter eller profiler, der fremstår som forfalskninger eller mistænksom adfærd.

Sletning af profil

Din profil løber indtil det opsiges i overensstemmelse med reglerne i dette afsnit.

Du kan til enhver tid slette din profil via ÆRØx. Bemærk at du ikke sletter din profil, ved blot at slette applikationen fra dit it-udstyr.

Hvis du sletter din profil på ÆRØx, vil opsigelsen træde i kraft med det samme.

ÆRØx kan – uden nogen særlig anledning og alene efter ÆRØxs´ eget valg – slette din profil fra dags dato.

ÆRØx kan uden yderligere ansvar vælge at slette din profil omgående – uden yderligere ansvar eller varsel – hvis ÆRØx vurderer, at du overtræder brugervilkårene.

Konsekvensen af et ophør (uanset årsag) er, at du ikke længere må benytte ÆRØx og at dine oplysninger som du har uploadet, herunder annoncer, billeder, beskrivelser, mv. vil blive slettet i overensstemmelse med ÆRØxs´ retningslinjer.

Betaling

ÆRØx forbeholder sig retten til at starte betaling, ved brug af siden. Hvis vi starter betaling, vil vi kommunikere dette til dig i rette tid.

Ejerskab til ÆRØx

ÆRØx ejer alle rettigheder til ÆRØx. Din anvendelse af ÆRØx giver dig ingen rettigheder hertil udover de rettigheder, der fremgår af disse brugervilkår.

ÆRØxs´ ansvar og begrænsning heraf

Din brug af ÆRØx er på eget ansvar. ÆRØx, herunder de tjenester, der stilles til rådighed med ÆRØx leveres som ”de fremgår og forefindes” og ”som de er til rådighed”. ÆRØx fremsætter ingen garantier eller erklæringer vedrørende pålideligheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden af eller af nogen brug af ÆRØx og påtager sig på intet tidspunkt ansvaret for brugernes adfærd, opførsel, handlinger, information, beskrivelser, eller garantier foretaget i forbindelse med, før eller efter, interaktioner foretaget på ÆRØx. Dermed kan ÆRØx på intet tidspunkt drages til ansvar i henhold til, og vil ikke tiltræde, forpligtelser for brugere, hvis en af parterne har brudt sine forpligtelser. ÆRØx er ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af hverken brugere eller de varer, der sælges på ÆRØx.

ÆRØx kan til ethvert tidspunkt ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af ÆRØx, herunder tilgængeligheden til enhver funktion, database og/eller indhold, der gives adgang til ved brug af ÆRØx. Og dermed kan ÆRØx også begrænse visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til dele af eller hele ÆRØxs´ tjenester uden ansvar.

ÆRØx er på intet tidspunkt ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringer af din brug af eller tiltro til ÆRØx eller de heri indeholdte tjenester eller nogen interaktioner eller noget forhold mellem dig og andre brugere af ÆRØx.

Du indvilliger i at skadesløsholde og fritage ÆRØx for ethvert ansvar og/eller tab som følge af dit brud på eller krænkelse af disse brugervilkår.

Overdragelse af rettigheder til tredjemand

Ved din accept af disse brugervilkår accepterer du, at organiseringen bag ÆRØx, kan overdrage ÆRØxs´ rettigheder, herunder dit samtykke til behandling af dine personoplysninger samt din profil med dertilhørende opslag, billeder, o.s.v. og ÆRØxs´ forpligtelser i henhold til brugervilkårene til en eventuel ny leverandør, ex. i forbindelse med en ny organisering af ÆRØx, eller evt. salg, fusion eller spaltning af ÆRØx med en anden virksomhed.

Klageadgang og konfliktløsning

Hvis du ønsker at indgive klage, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Disse brugervilkår er underlagt Dansk ret. Ønsker du at indgive din klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, kan det ske via hjemmesiden forbrug.dk/klagemuligheder/.

Kommunikation og nyhedsbrev

Hvis du har samtykket heri, deler ÆRØx dine oplysninger med tredjeparter til markedsføringsformål.

Har du ved oprettelsen har accepteret at modtage relevant kommerciel kommunikation fra ÆRØx og vores partnere, vil du nu eller senere via digitale kommunikationskanaler, herunder e-mail, SMS, og internt i ÆRØxs´ webapp, kunne modtage push-meddelelser på dine elektroniske enheder eller telefonopkald.

Hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet og evt. andre push-beskeder, kan du gøre det ved at følge linket i det modtagne nyhedsbrev eller via din ÆRØx profil indstillinger. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring samt dine rettigheder i vores privatlivspolitik.

Ændring af betingelserne

ÆRØx forbeholder sig retten til at ændre brugervilkårene med et rimeligt varsel. Ændringer vil blive varslet via ÆRØx. Det er dit ansvar at gennemgå brugervilkårene fra tid til anden for at se, om de er blevet ændret. Hvis du fortsætter med at bruge ÆRØx efter ikrafttrædelsen af ændrede brugervilkår, betyder det, at du accepterer vores opdaterede brugervilkår. Ønsker du ikke at acceptere disse ændringer, skal du slette din profil.